İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2537312 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

Şark meselesi

Kategori Kategori: Tarihi olgular | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1847 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Ocak 2007 12:37:30

Hıristiyan batını ortaya koyduğu bir tez ve uygulama biçimidir. Hıristiyan batıya göre sark meselesi, Hıristiyanlığın sembolü haç ile islamın sembolü hilal arasındaki mücadeledir. Bu mücadelede taraflar bir taraftan bütün Hıristiyan batı diğer tarafta sadece Müslüman Türkler vardır çünkü onlara göre Türk demek Müslüman demek Müslüman demekte Türk demektir.

SARK MESELESi

Hıristiyan batını ortaya koyduğu bir tez ve uygulama biçimidir. Hıristiyan batıya göre sark meselesi, Hıristiyanlığın sembolü haç ile islamın sembolü hilal arasındaki mücadeledir. Bu mücadelede taraflar bir taraftan bütün Hıristiyan batı diğer tarafta sadece Müslüman Türkler vardır çünkü onlara göre Türk demek Müslüman demek Müslüman demekte Türk demektir.

Şark meselesi 1071 Malazgirt savaşıyla başlar, günümüze kadar gelir ve onlara göre Türkler Anadolu’dan çıkarılıncaya kadar devam eder. Şark meselesi 3 dönem halinde devam eder:

I.Dönem:1071 Malazgirt savaşıyla başlar.1683 Viyana bozgununa kadar devam eder.

II. Dönem: 1683’te başlar 30 Ağustos 1922’yekadar devam eder.

III. Dönem:30 Ağustostan günümüze kadar devam eder.

I.Dönem: bu dönemde Müslüman Türkler Hıristiyan batıya karşı her yönden üstün durumdadırlar. Türkler Malazgirt’ten Viyana önlerine kadar ilerlemişlerdir.

Hıristiyanların bu dönemdeki gayeleri

1. Türkleri Anadolu’ya sokmamak: Hıristiyan batı Müslüman Türkleri Anadolu’ya sokmamak için 1071 tarihinde Bizans imparatorunun başkanlığında Doğu Anadolu’ya Türkler üzerine büyük bir haçlı ordusu gönderdiyse de yenildiler. Amaçlarına ulaşamadılar ve Türkler Anadolu’ya girdi.

2.Anadolu’ya giren Türkleri geri çıkarmak: Hıristiyan batı bu amacına ulaşmak için Müslüman Türkler üzerine 200 yıl süren haçlı seferleri düzenlediler. Fakat hepsinde yenildiler. Amaçlarına ulaşamadılar.

3.Türkleri Avrupa’ya sokmamak: Türkler, Osmanlı döneminde İstanbul’u alıp Avrupa’ya doğru gelmeye bağlayınca Türklerin ilerlemelerini durdurmaya çalıştılar. Hıristiyan batı bu amacına ulaşmak için Varna, Kosova, Syrpsyndışı, Niğbolu, Belgrat, Mohaç gibi mevkilere haçlı seferleri düzenlediyseler de hepsinde yenildiler. Amaçlarına ulaşamadılar ve Türkler Viyana önlerine kadar ilerlediler.

II. Dönem: Bu dönemde üstünlük Hıristiyan batıya geçti. Türkler bütün savaşları kaybetti. Viyana önlerinden Ankara önlerine kadar geri çekilmek zorunda kaldılar. Dönemin sonlarına doğru bütün İslam ülkeleri Hıristiyan ülkelerin sömürgesi haline geldi.

Gayeleri:

1.Osmanlı devleti içinde yaşayan Hıristiyanlara geniş tavizler koparmak:

Hıristiyanlar özellikle Islahat Fermanı’yla bu amaçlarına ulaştılar.

2.Osm. Devleti’nin Avrupa topraklarında yaşayan Hıristiyanlara ayrı devletler kurdurmak:

Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya gibi devletleri kurdurarak bu amaçlarına ulaştılar.

3.Türkleri Avrupa’dan çıkarmak:

Balkan savaşları sonucu bu amaçlarına ulaştılar ve Türkleri Avrupa’dan çıkardılar.

4.Osm. Devleti’nin Asya Topraklarında yaşayan Hıristiyanlara(Ermeniler) ve Yahudilere ayrı devletler kurdurmak:

Hıristiyan batı 1.Dünya savaşı sonunda Osmanlıya zorla imzalattığı Sevr anlaşmasıyla D.Anadolu’da bir Ermeni devleti kurdurmak istediyse de Türk milleti Kazım Karabekir Papa’nın önderliğinde buna izin vermedi. Fakat Filistin’de bir Yahudi devleti kurdurmayı başardılar.

5.Türkleri Anadolu’dan çıkarmak veya sömürge yapmak:

Hıristiyan batı bu amacına ulaşmak için 1.Dünya savaşından sonra Mondros antlaşmasını bahane ederek Anadolu’yu dört bir yandan işgale bağladı fakat Türk milleti M.Kemal Papa’nın önderliğinde kuruluş savaşını kazanarak Anadolu’da kalmayı başardı.

 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA