İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2537330 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

Kategori Kategori: Birlikler-Topluluklar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2654 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 01 Temmuz 2012 14:15:58

1888 de ABD de ünlü kaşif ve bilim adamlarından oluşan küçük bir grubun kurduğu bilimsel bir dernektir. Coğrafya bilgisinin genişletilmesi ve yayılması amacıyla,

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

 

1888’de ABD’de ünlü kaşif ve bilim adamlarından oluşan küçük bir grubun kurduğu bilimsel bir dernektir. Coğrafya bilgisinin genişletilmesi ve yayılması amacıyla, kar amacı güdülmeden, Washington DC’de kurulan bu dernek sonradan dünyanın en büyük bilim ve eğitim derneği haline gelmiştir. Uluslararası alanda 10.700.000’ den fazla üyesi vardır. Dernek, kuruluşundan bu yana 2.500’ den fazla bilimsel projeye ve keşif seferine katkıda bulunmuştur. Bu projeler arasında en önemlieri Kuzey ve Güney kutup bölgelerindeki çalışmalar, Machu Picchu kazısı, Maya uygarlığının başkenti olan Yucatan arkeolojik araştırması sayılabilir.

___________________________________________________________________

 

NATIONAL GEOGRAPHIC /FRANCE

(National Geographic Magazine)

 

 

1888 yılında National Geographic Society tarafından kar amacı güdülmeden yayınlanmaya başlamıştır. 1926’da, Gilbert Hovey Grosvenor’ın yönetmenliğinde tirajı bir milyona ulaştı. İlk defa renkli fotoğraf yayınlayan dergilerden biri olan National Geographic, sualtı dünyasının, stratosferin ve doğal ortamlarında hayvanların resimlenmesine öncülük etti. Dünyanın çeşitli yerlerine ilişkin bilgi veren, resimlerle zenginleştirilmiş makaleleriyle uluslar arası ün kazanırken, “ülkeler ve halklar hakkında dostça yazılara yer verme” ilkesine bağlı kalmıştır. Derginin satışından elde edilen gelirlerle, bilimsel araştırmalara destek sağlanmasıyla da dünyaca tanınmıştır.

 

 
 
YAYIN KURULU ve YAYIN POLİTİKASI

 

Dünyanın bir çok ülkesinde yayınlanan derginin, her ülkede oluşturulmuş yayın kurulları vardır. Yine de, uluslararası alanda yapılan bazı çalışmalarda dünyaca tanınmış arkeologlar, coğrafyacılar, jeologlar görev alır. Bu araştırmalar çeviri yoluyla diğer ülkelerde yayınlanır. Yayın politikası genel ölçüde belli de olsa, yayın kurulları, ülkelerin şartlarına, gündemlerine göre kendi yayın politikalarını izleyebilirler. Yine de, genel yayın politikasının çok fazla dışına çıkılmamaya özen gösterilir. National Geographic France’ın şu anki yayın şefliğini François Marot yapmaktadır. Yayın kadrosunda bir çok ünlü bilim adamı bulunmaktadır. Jean Chaline, Françoise Clero, Bernard Dezert, Jean-Yves Empeurer, Jean-Claude Gall, Jean Guilane, Andre Langaney, Pierre Lessert, Herve Le Guyader, Claude Levi-Strauss, Jean Malauire ve François Ramade kadronun bilimsel araştırma bölümünü oluşturmaktadırlar. Bunun yanında dergide birçok çevirmen bulunur. Dergi yayın yönetimi şefliği Paris’te bulunur. Ülke çapına dağıtım da bu şehirden yapılmaktadır. Washington’da bulunan merkez ile sürekli bir iletişim ağı bulunur.  Slogan olarak kullanılan “coğrafya bilgisinin gelişmesi ve yayılması için” sözü zaten derginin yüz yılı aşkı süredir izlediği politikayı da gözler önüne serer.

___________________________________________________________________

 
DERGİNİN DIŞ GÖRÜNÜMÜ

 

National Geographic France, diğer ülkelerde olduğu gibi standart bir görünüme sahiptir. Dergi, 17,5 x 26 cm. ebatlarındadır ve bu ebatlar yıllardır tüm dünyada standart olarak kullanılmaktadır. Sarı renkli çerçeve içerisinde,  işlenen konulardan biriyle ilgili etkileyici bir fotoğrafın bulunduğu kapakta, ana başlıklar ve tek cümlelik açıklamalar bulunur.

 

Her sayıda değişebilmekle beraber, dergi yaklaşık olarak 130 sayfa olarak basılır. Her konuda reklamlara yer verilir. Derginin, en etkileyici yanlarından biri olan fotoğraflar, kullanılan son derece kaliteli kağıt sayesinde okuyucuyu kendine çeker.

 

 

 

DERGİNİN ANA BÖLÜMLERİ

 

         Dergi, genel diğer dergilerde görüldüğü gibi genel bölümlere ayrılmamıştır. “sommaire” (“içindekiler”) bölümünde dergi içinde yapılan araştırmaların sayfa numaraları verilir, zaten dergide, yapılan araştırmayla ilgili yazı, resim ve bilgiler dışında başka çok fazla bölüm bulunmaz.

  

 Geriye kalan bölümlerden ilki genel kültür ve bilim alanındaki son gelişmelerin verildiği “geographica” isimli bölümdür. Bu bölüm derginin çeşitli sayfalarında yer alır, kısa yazılar ve zaman zaman da yine küçük ebatlarda fotoğraflardan oluşur. Dünya çapında son yaşanan gelişmeler ve araştırma sonuçlarının kısaca ele alındığı bölümlerde arkeloloji, zooloji, teknoloji, doğa, paleontoloji gibi bilim alanları birbirinden ayrılmıştır.

 

Dergide bulunan bir başka bölüm ise “forum” ismini taşır. Bu bölümde, ülke çapından gönderilmiş eleştiriler, öneriler ve yorumlar yayınlanır. Gönderilen bu yazılara cevap niteliğinde herhangi bir yazı yer almaz.

 

Editorial” isimli tek sayfalık bölümde editör tarafından yazılmış , gündem ya da son gelişmelerle ilgili bir yazı yayınlanır.

 

En couilisse” isimli bölüm diğerlerine göre farklılık taşır. Bu bölüm “geographica” isimli bölümle aynı formatlarda olmasına rağmen işlenen konular nedeniyle farklıdır. Güncel, siyasi, sanatsal, sportif gelişmeler ve kısa haberler, kısaca ve bazen resimlerle beraber verilir.

 

___________________________________________________________________

 
KONU İŞLENİŞİ

 

Dergide yayınlanan araştırma yazıları, bilim adamları tarafından uzun süreli yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu yazıların genel amacı insanlara bu yeni bilgileri, yeni coğrafyaları, farklı yaşam koşullarını aktarmaktır. Bu nedenle dergi içerisinde genelde eleştiri yazısı bulunmaz.

 

 Makaleler genellikle araştırmayı yapan kişiler tarafından yazılır ve makalelerde sadece araştırmayla ilgili veriler değerlendirilir, çoğu zaman yazar kendi düşüncelerini ve yorumlarını bile aktarmaz. Yazılarda en önemli nokta, okuyucunun bilgisini arttırmaktır. Örneği fazla bulunmayan bu özellik, derginin dünya çapında ün salmasına da katkıda bulunmuştur.

 

Derginin en göze çarpan özelliklerinden biri de yazılara eşlik eden fotoğraflardır. Bu fotoğraflar, profesyonel ve dünyaca tanınmış fotoğrafçılar tarafından çekilmiştir. Araştırmalarda sadece konuyla ilgili bilim adamları değil, aynı zamanda işinde uzman fotoğrafçılar da yer alır. Fotoğraflar tüm sayfayı kaplayacak şekilde verilir.

 

Dergi tam anlamıyla bir bilgi kaynağı ve bir anlamda ansiklopedik veriler içermesine rağmen, kullanılan dil son derece yalın, her kesimden insanın anlayabileceği ve teknik terimlerin en aza indirgenmiş haliyle sunulduğu türdendir. Bu özellik hem okuyucunun konudan sıkılmamasını, hem de ilgi alanı dışında bir konu olsa bile kendine bir parça bilgi çıkarabilmesini sağlar.

 

Yapılan araştırmalar çok çeşitli ve bir çok bilimsel alanı içerir. Örnek olarak derginin kasım sayısındaki konular şöyle sıralanmıştır:

 

-Afganistan geçmişi hakkında araştırma,

-Mali röportajı,

-Pierrelatte timsahları,

-Rusya’daki siyasi değişimler,

-Kenya’daki hippopotamlar,

-Işık yansımaları,

-Balinaların evrimsel gelişimi,

-Mısır piramitleri,

-Kobra yılanları.

 

Görüldüğü gibi coğrafya, zooloji, teknoloji ve bilim alanında yapılan araştırmalar dergide bir arada bulunmaktadır.

 

 

BİR ARAŞTIRMA YAZISININ İŞLENİŞİ

 

Yazılar araştırmayı yapan veya katkıda bulunan bilim adamları tarafından hazırlanmaktadır. Kullanılan başlıklar konuyla doğrudan ilgili, çok fazla imgesel olmayan ve konuyla direkt bağlantılıdır.

 

Ana başlık altında araştırmanın genel hatları kısaca, bir paragraf halinde verilir. Yazının ilk sayfası konuyla ilgili etkileyici bir fotoğrafla beraber verilir. Bu fotoğraf genelde iki sayfa büyüklüğündedir ve başlık, alt başlık ve ana hatlar fotoğraf üzerine basılmıştır.

 

Yazılar genellikle konu hakkındaki bir ön bilgiyle başlar. Verilen bu önbilgi konu hakkında daha önceden yapılış olan bazı araştırmalar, eleştiriler veya verilerin kısa bir dökümüdür.

 

Yazılarda kişisel düşünce ve yorumlara yer verilmez. Tamamıyla okuyucuyu bilgilendirme amacı taşıyan yazılar, objektif bir açıdan, hiçbir toplum veya zümreyi yaralamayacak, ya da cevap hakkı doğurmayacak bir üslupta yazılır. Bu özellik, derginin tüm dünya tarafından saygısını kazanmıştır. Ortalama olarak on sayfa tutan araştırmalar fotoğraflarla desteklenir. Fotoğraflar hakkında kısa bir bilgi hemen fotoğrafların bitişiğinde verilir.

 

___________________________________________________________________

 

OKUYUCU KİTLESİ POLİTİKASI

 

Dergi uluslararası platformda yayın hayatını sürdürdüğü için ulaştığı kitle son derece geniştir. Asya’dan Afrika’ya, Amerika’da Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanında yayınlanan dergi, uzun yıllar süren bu başarısını izlediği yayın politikasına da borçludur. Dergi çocuk yaşlardaki okuyucular dışında, genç kesimden başlayan ve ileri yaşlara kadar uzanan çok geniş bir yaş kesimine hitap etmektedir. Genel kapsamda bir bilim-teknik dergisi olmasına rağmen, konuların işleniş biçimi ve kullanılan klasikleşmiş üslup sayesinde hemen hemen her kesimden insanın anlayabileceği bir politika izlenmektedir.

 

 

 

Sınıf, ırk, toplum farkı gözetmeksizin, bir devlet ya da topluma ait bir yayın olmaktan çıkmış ve evrensel bir kimlik kazanmıştır.

 

___________________________________________________________________

 

DİL ÖZELLİKLERİ

 

Dergide yayınlanan birçok araştırma yabancı kaynaklı olduğu için çeviri yazılar oldukça geniş bir yer tutar. Yine de ister yabancı kaynaklı olsun, ister Fransa kaynaklı olsun yayınlanan yazılarda kullanılan dil teknik bir dil değil, sade, kolay anlaşılabilir ve her kesime hitap edebilecek özelliklerde olan bir dildir. Modern Fransızca doğru ve yerinde kullanılmaktadır. Dergi kadrosunda bir çok çevirmen ve kontr ol sorumlusu bulunur. 

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA