İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2422364 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

DEMİNG DÖNGÜSÜ

Kategori Kategori: İcatlar-buluşlar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 4707 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 21 Mart 2010 05:30:49

Deming, 1950 de Japonlara istatistiksel kalite kontrol’ün temellerini öğretirken, nasıl çalışacaklarını, Deming Döngüsü denilen bir tekerlekle açıklamıştır.


Deming, 1950’de Japonlara istatistiksel kalite kontrol’ün temellerini öğretirken, nasıl çalışacaklarını, Deming Döngüsü denilen bir tekerlekle açıklamıştır.

Deming Döngüsü’nün kullanımı ise aşama aşama aşağıdaki biçimde gerçekleşir.

1. İhtiyaçların Belirlenmesi ve Uzlaşma.

Kalitenin tanımı, müşteri / tedarikçi arasında ilişki kurularak ve şu sorular sorularak belirlenir:

-          Müşteri kimdir?

-          Tedarikçi kimdir?

-          Tanımlanan ve benimsenen ihtiyaçları nelerdir?

Alınan yanıtlar, taraflarca benimsenebilecek uzlaşma noktalarının uyumsuzluğunun saptanmasında belirleyici olacaktır.

2. Uyumsuzluğun Ölçülmesi.

Firma benimsenen ihtiyaçları karşılayamayacak durumda ise şu sorular sorulmalı:

-          Uyumsuzluğu ölçecek amaçlarım var mı?

-          Uyumsuzluğun finansal boyutlarını ölçebilir miyim?

Bu sorulara verilecek yanıtlar beklentilere firmanın cevap verip vermeyeceğini ortaya çıkartacaktır. Cevap vermeyecek durumda olanlar çözüm arayacak, cevap verebilenler ise uzmanlaşmayı sağlayacak düzenlemelere geçeceklerdir

3. Düzelme eyleminin uygulanması, uyumsuzlukları ölçtükten sonra sorunları çözmek için şu sorular sorulmalıdır:

-          Sorunların neler olduğunu biliyor muyum?

-          Sorunları düzeltmede yardıma ihtiyacım var mı yoksa kendim düzeltme yapabilir miyim?

4. Önleme Sistemini Uygulama

Aşağıdaki sorular göz önünde bulundurularak sorunun bir daha oluşmaması için gerekenler bu aşamada yapılır.

-          Hangi süreci, yöntemi veya sistemi sorunun tekrar oluşmaması için değiştirelim.

-          Değişiklikten itibaren farklı olarak ne yapacağız?

Sürekli gelişme programının bir işletmeye sağlayacağı yararlar aşağıdaki gibidir:

1.      İşletmelerdeki her birimin aynı hedef ve amaç doğrultusunda çalışmasını sağlar.

2.      Tüm işletme faaliyetlerinde bir canlılık oluşur.

3.      çalışanların bilgi ve beceri düzeylerini yükseltir, motivasyonunu arttırır.

4.      Temel rekabet unsurlarının daha hızlı bir gelişme göstermesine neden olur.

5.      Birbirleriyle etkileşim halinde olan bölümlerin ortak sorunlarını en kısa yoldan ve kalıcı biçimde çözümler.

  1. Bu program sayesinde her bölüm, üzerine düşen işi daha etkin ve verimli biçimde yürütür.[4]

Süreçlerin iyileştirilmesi, problemlerin çözümüyle başlar.

-          Problemlerin çözümü kalite çemberleriyle gerçekleşir.

-          Kalite çemberlerinin problem çözme mantığı Deming Döngüsü’dür.

-          Ekonomik etkinlik, çıkması mümkün olan problemleri görüp önlem almak demektir.

 

 

 

 

 

Ekonomik Etkinlik

-          Ekonomik etkinlik, yapılmış hataları tekrarlamamak demektir.

-          Ekonomik etkinlik, Deming Döngüsü’nde düzeltmeye karşılık gelir.

Problem  (Sorun) Çözmenin Aşamaları

1.      Problemin duyulması, hissedilmesi.

2.      Problemin tanımlanması.

3.      nedenlerin araştırılıp, analiz edilmesi.

4.      Çözüm önerilerinin tartışılması.

5.      Doğru çözüm yöntemlerinin belirlenmesi.

6.      Sorunların işlenip kontrol edilmesi.

7.      Kuralların belirlenmesi.

  1. Kuralların uygulanması (standartlaştırılması).

 

Deming Döngüsü’nün kullanımı aşağıdaki biçimdedir:

-          Sorunun teşhisi ve tanımı, sorunun incelenmesi: PLANLA:

-          Nedenlerin bulunması, önlemlerin uygulanması: YAP

-          Önlemlerin sonuçlarının izlenmesi: DENETLE

-          Sonuçlar olumsuz: Düzeltici önlem, sonuçlar olumlu: Standart hale getir: HAREKETE GEÇ.

Kalite bir işletme için nihai bir amaç değil, sadece yüksek rekabet gücünü sağlamaya olanak veren bir araçtır. Çok yüksek, hatta herkesten yüksek bir kalite düzeyine çıkmak işletmeler için yeterli olmayıp, amaç sürekli olarak rakiplerden ileri olmaktır. Bunu sağlamayan yöntemde sürekli gelişme sürecidir.

DERECELEME

Dereceleme kuruluşları yatırımcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara karar vermelerinde yardımcı olmak maksadıyla, sistemleştirilmiş ve her birinin belirli anlamları olan notlarla yatırımların aydınlatılmasına çalışmaktadır.

Dereceleme, bir şeyin veya bir kimsenin sahip olduğu değerlerin kalite düzeylerinin ortaya konulması işlemidir. Dereceleme işlemleri farklı alanlarda kullanılır. Bunlardan birkaçı: menkul kıymetler, ticari şirketler, finansal kurumlar ve bankalar şeklinde sıralanabilir.

Dereceleme işleri global ekonomi içinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin AB ile entegrasyon sürecinde bankaların ve birçok önemli düzeyde şirketlerin genel yapılarına ilişkin bilgilerin ilgili yatırımcı taraflara aktarılmasında önemli sinyallerin dereceleme işleminin sonunda verilmesi mümkündür.

Dereceleme işlevi genel olarak, ulusal veya uluslar arası menkul kıymet ihraç etmek isteyen bankalar, ticari işletmeler ve diğer finans kurumları için yapılmaktadır.

Derecelendirme sürecinde ele alınacak ve inceleme konusu yapılabilecek temel kriterler şöyle sıralanabilir:

-          Sermaye piyasasındaki kuruluşların organizasyonu yapılır.

-          Mali yükümlülüklerini karşılayabilme gücü.

-          Şirketlerin orta vadeli fırsat ve riskleri.

-          Finansal yönetim ve muhasebe politikaları.


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA