İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2442489 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

SOKULLU MEHMET PAŞA

Kategori Kategori: Tarihi kişiler | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 2905 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 22 Kasım 2009 10:14:44

Tanınmış Osmanlı büyük veziridir(1505-1579) Bosnanın Vişegrad kazası-nın Sokoloviç köyündendir.

SOKULLU MEHMET PAŞA

 

            Tanınmış Osmanlı büyük veziridir(1505-1579) Bosna’ nın Vişegrad kazası-nın Sokoloviç köyündendir. Adı Boya idi. Çocukluğunda, bir süre rahip olan dayısının yanında çalıştı. Devrişme memurları tarafından ailesinden alınarak Edirne sarayına getirildi. Müslüman oldu ve Mehmet adını aldı. Burada eğitim ve öğretim gördü. İstanbul’ a getirilerek Enderun’ a alındı. Rikadbar, silahtar ve büyük kapı-cıbaşı oldu. Kanuni Sultan Süleyman, onu yakından tanıdı. Çalışmaları beğenildi. Barbaros Hayrettin Paşanın ölümü üzerine kaptanıderyalığa getirildi (1546). İki yıl kadar bu görevde kaldı. Tersaneyi iyi yönetti. 1549’ da Rumeli beylerbeyliğine atandı. Erdel’e yaptığı seferde 12 kale ele geçirildi ( 1551 ). İran seferine katıldı. Başarı gösterdiği için üçüncü vezir olarak divana girdi. Padişahın en çok güvendiği devlet adamlarından biri oldu. Sokullu, şehzede Beyazit ile selim arasında çıkan çıkan olaylara karıştı. Konya ovasında iki kardeş arasında yapılan savaşı, Selim’in kazanmasında rolü oldu. 1561’de ikinci vezirliğe getirildi. Dört yıl bu görevde kaldı. 1565’te büyükvezir atandı. Avusturya ile yapılan görüşmelerde sonuç alınamayınca, bu devlete savaş açılmasına karar verildi. İhtiyar padişahın bu sefere katılmasını sağladı. Seferi, başından sonuna kadar, padişahın adına o yönetti. Zigetvar kalesinin kuşatılmasında büyük çaba gösterdi. Kalenin alınmasından bir gün önce padişah öldü ( 1566 ). Sokullu, geleneğe uygun olarak padişahın ölümün ordudan sakladı. Şehzade Selim’e mektup göndererek Belgrad’a gelmesini bildirdi. Padişah sağmış gibi divan topladı. Her yana fetihnameler gönderdi; mevlitler okuttu, şenlikler yaptırdı. Zigetvar kalesini camiye çevirtti. Padişahın Cuma namazına çıkacağına ilan etti. Sokullu, padişahın ölümünü, ordunun Belgrad’a dönmesi sırasında, otağın çevresinde Kur’an okutarak açığa vurdu. Büyük üzüntü duyan ve disiplini bozulan askeri, etkili sözlerle yatıştırdı. Belgrad’da bekleyen II. Selim’in cülus bahşişi vermekten kaçınması, genel bir hoşnutsuzluk yarattı Sokullu, çıkan karışıklığı askerin istediğinin yerine getirilmesini sağlayarak bastırdı.

        II. Selim, Sokullu’yu büyükvezirlikte bıraktı. Onun değerini ve kendisine duyulan güveni anladı. Devlet işlerini yürütmede Sokullu’ya geniş yetki tanıdı. Büyükvezir, önce Yemen’de ve Basra’da çıkan aayaklanmaları bastırdı. Avusturya ile barış antlaşması imzalandı. Portekizle savaşan Sumatra’daki Açe hükümdarı sultanı Alaeddin’ e, Kurtoğlu  Hızır bey komutasındaki donanma ile yardımcı kuvvetler göderdi. Sokullu, Asya’daki Türk devletleriyle ilişki kurmak istedi. Bunun için de Don ve Volga ırmakları arasında bir kanal açmayı düşündü. Bu kanalla Karadeniz ile Hazar gölü arasında bağlantı sağlanacak ve Türk donanması Hazar gölüne kadar gidebilecekti. Böylece Rusya ve İran’a karşı daha güçlü duruma gewlinmiş olunacaktı. Kefe sancakbeyi Kasım Bey, kanalı açmakla görevlendirildi. Buraya asker ve işçi gönderildi. Kazı işlerine başlandı. Fakat Rusaların saldırıları, Kırım hanının gerekli çabayı göstermemesi yüzünden bu iş sonuçlandırılamadı. Sokullu, Kıbrıs’a sefer açılmasını uygun görmedi. Sefer açıldıktan sonra gerekli önlemleri aldı. Osmanlı donanmasının İnebahtı deniz savaşında ( 1571 ) yenilgiye uğraması üzerine, yeni bir donanmanın hazırlanması için büyük çaba gösterdi. Bu savaşın Türkler üzerinde bıraktığı etkiyi anlamak isteyen Venedik elçisine, << Ziyaretinizin amacını anlıyorum. Biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz de donanmamızı yenerek sakalımızı tıraş etmiş oldunuz. Kesilen kolun yerine başkası gelmez, tıraş edilen sakal ise daha gür olarak çıkar >> sözleriyle karşılık verdi. 1574’te Tunus alındı. Böylece Mısır’dan Fas’a kadar bütün Kuzey Afrika’nın fethi tamamlanmış oldu.

            Sokullu, III. Murat zamanında da  büyük vezirlikte kaldı. İran’a sefer açılmasını önleyemedi. Sefere karar verildi. Bu savaş uzun sürdü. Sokullu, Lehistan krallığına, Erdel prensi Baturi İştevanı kral seçtirdi. Bu devleti türk koruyuculuğu altına aldı. Portekiz’lerin, Fas’ın içişlerine karışmaları üzerine, Cezayir beylerbeyi Ramazan Paşa’yı, Fas sultanının yardımına gönderdi. Ramazan Paşa, Portekiz’leri Vadi’s-Sebil’de yenilgiye uğrattı ( 1578 ). Bundan sonra Fas sultanlığı da Osmanlı koruyuculuğuna girdi.

            III. Murat zamanında, Sokullu’ nun devlet yönetiminde eskisi gibi sözü geçmez oldu. Yakınları, görevden uzaklaştırıldı. Bir ikindi divanında, derviş kıyafetinde bir adam tarafından hançerlenerek öldürüldü. İstanbul’da biri Kadırga’da öteki Azapkapısı’nda olmak üzere iki cami yaptırdı. Daha başka hayır eserleri de vardır.

 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar

esin { 29 Aralık 2012 10:05:57 }
çom güzel özet olsa daha iyi olurdu [:p)] [:p)]
Di?er Sayfalar: 1. 

 

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA