İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2442549 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

PLATON UN YAŞAMI

Kategori Kategori: Tarihi kişiler | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 7434 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 22 Kasım 2009 07:46:17

Platon mö.428 yılında Atina’da doğdu.Solon ve Pisistratus ile çok zengin politik ilişkileri vardı.Platonun ailesi ise 4 kişiden oluşuyordu: anne Perictone,baba Ariston,ağabey Glaucon ve kızkardeş

PLATON’UN YAŞAMI

 

Platon mö.428 yılında Atina’da doğdu.Solon ve Pisistratus ile çok zengin politik ilişkileri vardı.Platonun ailesi ise 4 kişiden oluşuyordu: anne Perictone,baba Ariston,ağabey Glaucon ve kızkardeş Potone.Ailesinin mirasına sahip çıkarak bunu politik yaşamı için tahsis etti.Plato’nun doğumundan birkaç yıl önce başlayan PELOPONEZ savaşları,Platon 20 yaşındayken ATİNA İMPARATORLUĞU’nun gücünün azalmasına yol açmıştı.Savaştan sonra öfkeli tutucuların dini duyguları Platonun akıl hocası Socrates’in idamına neden oldu.Bu olaylar Platonun hayatında hep bir iz olarak kaldı.

Platon gençliğinde,filozof olmadan önce sadece şiir sanatı ile meşgul oluyordu.Socrates ile tanıştıktan sonra soruşturmalarını “erdemin sorusu” etrafında yönlendirdi.Soylu karakterlerin formu herşeyin önündeydi.Bu Platonun zekasının işaretiydi çünkü o metafizik ve epistomolojide ahlakı ve politik tahminleri buldu.Platon için düşündüğümüz ve algıladığımız şeyler, nasıl hareket ettiğimizi yönlendiren etkenlerdir.Platon filozofik hayatta bişey olmaya ,temelde mutlu olmaya öncülük ettiğine inanıyordu.

Çok sevdiği Socrates’in ölüm ile cezalandırılmasından sonra politika ile uğraşmaktan vazgeçti ve Atina’yı terketti.MÖ.386 yılında Atina’ya tekrar döndüğünde felsefe dersleri vermek üzere bir okul açtı.Okulun adı “AKADEMİA”’dıydı ve yetenekli gençlere parasız felsefe dersleri veriyordu.Tekrar Atinadan ayrıldı ve mö.360 yılında Akademia’ya geri döndü. Burdaki derslerine devam etti ve 1.SYRAKUZA serüveninden sonra yazdığı “Devlet” adlı yapıtının gerçekleşmeyeceğini anlayarak “YASALAR”adlı eserini yazdı.Platon,mö.347 yılında öldü.

2]PLATON’UN DEVLETİNİN TANITIMI

Platon’un devleti,onun en uzun,aynı zamanda hukuk için istisna ve kesinlikle en iyi çalışmalarından biriydi.Modern metafiziğe neredeyse yaklaşıyordu.Devlet adamları ve politiları çok idealdi ve devletin kuruluşunu kurallarla çok açık belirtiyordu.Fakat diğer Platon diyaloğları aynı geniş bakış açısında ve aynı kusursuz stilde değildi.Diğerleri eşit dünya görüşü göstermiyor yada bu düşüncelerin birçoğu-ki yeni oldukları kadar eskilerdi- bir dönem insanlarını değil herkesi kapsıyordu.Diğer yazılarında olmayan hayat ve şüphe hakkında bir soruşturmaya yada psikoloji ile politikaya bağlamaya çalışıyordu.

Devlet diğer grup diyologların merkezini oluşturuyor ve psikoloji ile ilgilenen tüm düşünürlerin ulaşabilecekleri en yüksek noktaya ulaşıyordu.Platon Yunanlılara aitti;aynı Bacon’un modernlere ait olduğu gibi.İkisi de bilgi metodunu düşünülebilir ve tartışılabilir kılmıştı hemde daha farkedilmemiş bilim olan felsefenin özüne inerek.

Platon dünyanın gördüğü en büyük metafizik dehasıydı ve onda diğer filozoflarda olmayan gelecek bilgisini görme yeteneği vardı.Felsefe bilimi birçok düşünce malzemesini Platon ve Sokrates’ten aldı.Tanımlamanın prensipleri,yalanlamanın yasaları,bir düşüncenin veya bir ırkın,olaylar ve öz nitelik karşısında ayrılması,bunların hepsi Platonda keşfedildi.[1]

Devlet,3 bölüm içinde geniş dizaynlara –ki bunlar ideal Atina tarihini içerir-ve politik _psikolojik felsefelere sahipti.Platon –tekrar belirtelim ki- bir kaptan ve lider olarak onu izleyenlerin önderi olmuştu.Devlet’in içinde orijinal CİCERON’UN DEVLETİ,[2]AUGUSTİN’İN TANRININ DEVLETİ,[3] THOMAS MORE’UN UTOPYASI[4] ve birçok düşünce devletinin modeli olmuştur.

3]PLATON’UN DEVLETİNİN ARGÜMENTLERİ

Devletin argümentlerini ilk başta adalet sonrası araştırma,doğa hakkında araştırma-ki ilk önce Cephalus’ta gizlenmişti-,daha sonra herkesçe bilinen temel ahlak kurallarının Socrates ve Thrasymachus tarafından tartışılması,soyut kavramların Glaucon ve Adeimantus tarafından indirilmesi ve bireysel ve görünmeyen tekrar çıkarımların Socrates tarafından yapılması olarak sıralanabilir.

İlk önemli kural eğitimdir.Bunun altı eski Helen modelinde çizilmişti.Eski helen için eğitimin oluşturulması,din ve ahlak içinde geliştirilmesi önemlidir.Bunu meydana getirmede ise müzik ve jimlastik’e başvurulur.Müzikte önemli olan büyük ve düzenli bir harmoni,jimlastikte ise çocukluktan başlayan beden eğitimi ve yaşa göre düzenlenmiş alıştırmalardır.Bu yüksek düzeyde devleti yaratır ve devletin ilk önemli kuralı ortaya çıkar:”KİMSE DEVLETTEKİ HİÇBİRŞEYİ KENDİNİN DİYE ADLANDIRAMAZ”.Daha sonra ise “ÇOCUKLAR FİLOZOFTUR” ve “FİLOZOFLAR KRALDIR” gibi yüksek eğitim,entelektüel bir bakış açısı-ki bu ahlaki ve dinsel değerlerle desteklenir- içeren kurallar gelir.Bu tür bir devlet dünyada kolayca farkedilir ve hızlıca soysuzlaşır.bunun diğer önemli nedeni ise evliliğe ve aile hayatına verilen önemdir.Evlilik ve bu kurum insanları-daha doğrusu koruyucu sınıf ve filozofları-aile bağlarına ve özel mülkiyete alıştıracağından yok derecede azaltılmış, başka bir değişle daha sonra değinileceği gibi önemi azaltılmıştır.

Kitabın bölümleri-hepsi kısa ve küçük bölümler- Platon’un yaşamının bir özeti gibi duruyor.Doğal bölümler 5 tanedir:

1)BİRİNCİ BÖLÜM: 

Kitap1 VE kitap2’nin yarısı şu parağrafla başlar:”BEN GLAUCON’A VE ADEİMANTUS’A HER ZAMAN SAYGI DUYDUM”. İlk kitap popüler ve adalet ırklarını yalanlama-bazı önceki diyoloğlarında olduğu gibi-ve kesin bir sonuca bağlamadan sonuşlandırma hakkında.Genel kanıya göre adaletin doğası,sorular ve cevapları yeralıyor.Adalet nedir? Görünür ve uygulanabilir mi?Bu sorular tartışılır.[5]

2)İKİNCİ BÖLÜM:

2.kitabın diğer yarısı,3.ve4. kitapların tamamını kapsar.Bu bölüm hemen hemen ilk devletin oluşumu ve ilk eğitim ile ilgilidir.[6]

3)ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

5-6-7.kitapları kapsar.Burda ise filozof adaleti getiren,adaleti sağlayan olarak,2.devletin kominizm kuralları ile filozoflar tarafından kurulması yer alır.İyi ideası ve sosyal-politik olaylarda oynadığı rol anlatılır.[7]

4)DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

Bu bölümdede bireysel devletlerin versiyonları,bu devletleri kimlerin başarıya ulaştırdıdığı ve zevkin doğası ile bireysel adamların yani zorba         rejimlerin kuralları ve analizleri anlatılır.[8]

5)BEŞİNCİ BÖLÜM:

10.kitaptan oluşur.10.kitap tüm bölümlerin tekrarı gibidir.Filozofluğun sanatı ile ilgili olan herşey başarıya ulaşır.Halk halinden memnun olarak gösterilir ve bölümlerin tümünde sorulan soruların ve cevaplarının doğru olduğuna işaret edilir.[9]

 

4]DEVLETİN KARAKTERLERİ

Devletin temel karakterleri Cephalus,Polemarchus,Thrasymachus,Socrates,

Glaucon ve Adeimantus.[10]

Cephalus sadece girişte görünüyor.Polemarchus 1. kitabın sonunda ortaya çıkıyor.Thrasymachus 1. kitabın sonunda sessizliği azaltıyor.Ana tartışma ise Socrates,Glaucon ve adeimantus arasında geçiyor.

Bir gruba ait olan Lysias(hatip)ve Euthydemus,Cephalus’un oğlu ve Polemarchus’un ağabeyi ve bir bilinmeyen Charmantides.Bunlar sessiz konuşmacılar ve ayrıca Cleitopon-o Thrasymachus’un bir arkadaşı-‘da bu grubun elemanlarıdır.

Cephalus evin patriği,fedakarık yapmak ile meşğul olmuş,kendi ile barışık bir hayat sürmüş.Yaşlı adam modeli olmuş,örnek gösterilmiştir.O dünyanın şeklini(hemen hemen)çizmeye çalışmış ve kendini geçmişten kurtaramamış.Socrates’in onu ziyaret etmesini çok istemiş,yeni jenerasyonun şiir sanatını merak etmiş,hayatını iyi geçirdiğini düşünüp bununla mutlu olan bir insan.O,devlette hiçbirşey söylememiş çünkü bütün aklı para ile absorve edilmişkarakterlerden sadece birtanesidir.

Onun oğlu Polemarchus açıksözlü ve gençliğin coşkunluğundan uzak bir insandı.Socrates’i güç ile alıkoymak için,çocuklar ve kadınlar hakkındaki konularda çok soru sormuş.Cephalus gibi o da görüşlerine limit koymuş ve prensiplerinden çok hayatın kuralları olan,herkesçe bilinen ahlak aşamalarını temsil etmiştir.Bundan sonra ise bişey söylememiş(söyleyecek bişeyi olmamış)cevapları ise Socrates’in diyoloğlarından kendisi çıkarmıştır.O henüz etkili sofistlikte Glaucon ve Adeimantus kadar tecrübe sahibi olamamış ve onları yalanlamak zorunluluğu hissetmiş,bunda da çok dikkatli davranmıştır.Çünkü o henüz Socratesliğe ve dielektiliğe hazırlık aşamasındaydı.Cephalus ve ailesi Syracusan kökenliydi ve Thurii’den Atinaya göçetmişlerdi.[11]

  

Thrasymachus-biz onu Phaedrustan önceden hatırlıyoruz-sofistliği cisimleştiren biriydi.Sofistler hakkındaki Platon’un görüşlerine göre o bazı kötü karakterlerden biriydi.Kendini beğenmiş ve agrasif bir kişiliği vardı.Nutulkarı redederdi-kendi ödemediği sürece-ve kaçınılmaz Socrates’ten kaçmaya çalışırdı.Ama bu saf çocuk uzağı göremediği için bir sonraki hareketi (Platonik etkiyi kullanma)bilemiyor ve hep susmak zorunda kalıyordu.[12]

Ne zaman Thrasymachus susturuldu o zaman ortaya Glaucon ve Adeimantus sahneden belirdi.İlk önce yunan tradejilerinde olduğu gibi bu karakterler tanıtılıyor.Glaucon,coşkun bir genç, zevklerin adamı,o halkın bilinen gerçekleri ve hayvanların ırklarını düzeltmekle ilgilenen genç bir yaşam sahibi.Müzik ve sanatı seven ve bunların hepsinde tecrübe sahibi biri olarak karşımıza çıkıyor.O çok hızlı ve etkili ve henüz kader ve gerçekler hakkındaki görüşlerini yitirmemiş.[13]

Adeimantus’un karakteri derin ve ciddi özellikler taşıyor.Bulduğu objeler ağzının içinde saklı.Glaucon ise daha açık oyununu oynuyor.Adeimantus,dünya hakkında olgun hükümler vermiş.2.kitapta Glaucon,adalet ve adaletsizlik sonuçlarına bakılmaksızın incelenmeli dediğinde de Adeimantus onlara sonuçları hatırı ile bakılması gerektiğini işaret etmişti.Bunun nedeni olarakta 4.kitabın başlangıcında Socrates’in sivillerin mutluluğunun 1.değil 2.planda önemli olduğunu direkt önemli olan şeyin iyi bir devletin sonuçları,akibeti olduğunu söylediği örneği göstermiştir.Kitabın sonunda din ve mitoloji hakkındaki tartışmada Adeimantus savunan fakat Glaucon önemsiz jestlerle bunu kıran ve konuşmayı hafif tonda musik-jimlastiğe yönelten taraf olmuştur.

Platon’un birbirini izleyen karakterlerinde ahlak aşamalarına,eski zaman Atina centilmenlerinden başlayarak,sofist jenerasyonuna ordan da gençliğe uzandığına ve bunların derinliğine indiğine şahit oluruz.Cephalus,polemarchus,thrasymachus gibi diğerleri de seçkinlerdi.Burdan çıkan sonuca görede devlette ve diğer Platon diyoloğlarında asla basit karakterler bulunmamıştır.[14]

5]PLATON’UN DEVLETİNE GİRİŞ

A)GENEL BAKIŞ

Platon genelde ilişkili kısa parçalar yazar:Euthyphro,Meno gibi.Yazılarının tümü içinden uzun çalışma olarak sadece 2 kitabı var:DEVLET ve KANUNLAR.Kanunlar Platon’un 80 yaşında yazdığı son yapıtı.Bu kitap haşin ve totaliter eğilimlerin korkutucu bir şekilde doruk noktasına ulaştığı bir yapıtıdır.Ayrıca bu eğilimlerin hepsi onun genç yaşındaki politika ile ilgili düşüncelerinden ortaya çıkmıştır.Devlet ise Platon’un olgun yaşında ortaya çıkmış en süper eseri olarak değer görür.Düşünce ve stil olarak çok beğenilmiş ve Platon’un evrensel filozofluğunu ortaya çıkarmıştır.

Devletin orjinal adı olan”republic”latin kökenli bir kelimedir.”Res publica”yani devlet meseleleri anşamına geliyor.[15] Yunancada başlığı “politeia”’ydıve anayasa anlamına geliyordu.Ama devlet politika ile başlamıyor.Kitap tipik adalet hakkındaki Socrates diyologları ile başlıyor aynı Euthyphro’da-dindarlık hakkında- ve Meno’da-erdem hakkında-olduğu gibi.

B)DEVLETİN SINIFLARI

Devletin sınıfları 3’e ayrılır:

İ)BESLEYİCİLER SINIFI

İİ)KORUYUCULAR SINIFI

İİİ)YÖNETİCİ KADRO[16]

İ)BESLEYİCİLER SINIFI

Platon’a göre insanlar tek başlarına gereksinimlerini karşılayamazlar.Yani birey olarak yaşamdan onları toplum olarak yaşamaya,herbirinin zorunlu gereksinimleri ve ihtiyaçları itmiştir.İnsanlar biraraya geldiklerinde ise İŞBÖLÜMÜ ortaya çıkarki buda zaten modern devletin doğuşu demektir.

Fakat insanlar doğuştan farklı ve tek bir iş için yaratıldığından tüm insanların dünyaya gelme amacı ve yapacağı iş farklıdır.İşte tam burda Platon’un toplumu 3’e ayırdığına ve ilk olarak sadece bedenleri ile iş gören ama kafaları çalışmayan bir sınıftan bahsettiğine tanık oluruz.Bu sınıf doğuştan hangi işte yetenekli ise o işi yapmalı,kendi işi dışındaki hiçbir işte çalışmamalı,ilgilenmemelidir.[17]

 

Platon bu sınıf insanlarını devlet işlerine müdehale edemesinler diye “metaller mitosu”adı altında onun “beyaz yalanlar”diye adlandırdığı bir mitostan bahseder.Bu mitosa göre tanrı insanların mayalarına altın,gümüş,demir ve tunç metallerinden katmıştır.İşte buna göre sınıf belirlenmektedir.Tanrı önder olarak yarattıklarının mayasına altın katmıştır.Onlar bunun için baş tacı olurlar.Koruyucu olarak yarattıklarının mayasına gümüş,çiftçiler ve öbür işçilerin mayasına ise demir ve tunç katmıştır.Bu insanların çocuklarının mayaları da ebeveynlerinki gibi olacaktır.Arada farlı doğan olabilir bu çocuklar mayalarındaki metale göre bulunması gereken sınıfa yerleştirilirler.Platon mayasında demir ve tunç olanlar bir gün önderlik ederlerse şehrin yokolacağını,bunun bir tanrı buyruğu olduğunu söyler.[18]

Burdanda anlaşılacağı gibi sınıfların görevlerini yapmamalarını ve başka işlerle meşgül olmalarını hatta devlet işlerine karışmalarını önlemek için mitosa yani insan üstü güçlere başvurur.Bu şekilde herkes kendi işini yapacak,hangi işte usta ise onunla uğraşacak ve en güzel şekilde yapması sağlanacaktır.

İİ)KORUYUCU SINIF

Toplumun varlığını korumak bir yandan da yeni topraklar elde etmek için savaşacak yürekli,güçlü ve çevik bir sınıftan bahseder.Bu mayalarında gümüş metali bulunan sınıftır.Gördükleri iş önemli olduğu için onlara da besleyici sınıf gibi yalnız büyük bir özen ve sanat isteyen kendi işleri ile uğraşmalarını öğütler.Bu gruptaki insanları koca bir grubu oluşturan besleyici sınıfından yaradılış bakımından filozof,olgun,çevik ve güçlü olmasına göre ayırtediyor.

Bu sınıfın eğitimi çocukken başlıyor.Eğitim aracı olarak müzik ve jimlastiği öneriyor.Sözlü sanat olarak masalı ama uydurma olmayan,genç beyinleri karıştırmayan tanrıyı ve iyileri övenleri seçiyor.Diğer türleri devlete zararlı buluyor ve kabul etmiyor.müzikte ise kişiyi yumuşatan onu pasifliğe sürükleyen klasik makamları özelliklede “lidya” makamını yasaklıyor.[19]Platon sıkı bir beden eğitimi ve edebiyat eğitimi ister.Koruyucu sınıfın eğitimi,devlette en kesin şekilde açıklanmış olan eğitimdir.Koruyucu sınıf “ateşli şehir”ile ortaya çıkıyor.[20]Bu ateşli şehir tanımı Glaucon’un eseridir.”sen bu adamlara ziyafetlerini lezzetsiz olarak veriyorsun”(devlet372c).Bu Glaucon’un ideal devletin gelişmesi için filozof sorunlarına yaklaşma biçiminin bir çeşit fantezi olduğunu gösterir.Bunun ışığında Socrates’in oluşumu meraklıca zevk ve lüksleri fantastik devletinde arzuedilir bir şekilde bırakıyor.[21]

Koruyucu sınıf mal mülk edinmeden otoritede yoksulluk içinde yaşamak zorundadır.Bu politik tarihte ilk ciddi neredeyse KOMİNİZM’e benzeyen öneridir.Bu sadece koruyucu sınıf için başvurulacak yoldur.Bu bugun için de politikacılar tarafından başvurulan bir yoldur ve kötü görünmemektedir.

Koruyucu sınıf ailesini otorite içinde sahip olur.[22]Çocuklar otorite içinde büyürler ve gerçek ailelerinin kim olduğunu bilmezler.Bu çocuklar rastgele seçilmezler.Bunlar en iyi üretilmiş döllerden üretilirler.Plato bu soğuk kanlılığın bu sınıfa çok fazla geldiğini farkeder ve bu ürünlerin birçoğundan onlardan saklanmasını önerir.Her yıl üretim komitesinden sonra seçimler gizlice yapılır,bu bir verimlilik festivaline dönüştürülür.Herkes isimler içinden seçim yapar,bunu yazar ve bu iyiler içinden yapılan seçimdir.Plato bunu “asil yalan “olarak nitelendirir ve bu üretim komitesinin piyangosudur.Bu nazi almanyası gibi bir ırk yaratma işlemidir ve Platon’un bunu saklı tutması sürpriz değildir.

Bu 2 rahatsız edici öneriden sonra,Platon çok ilginç bir şey dada önerir.5.kitabın başında Adeimantus Socrates’in ilgisini bir şeye çekti:çocukların otorite tarafından koruyucu olarak yetiştirilmesi ve bu grup içinde kadınların da koruyucu olabilecek gibi görünmesi.Platon bundan çıkmakta tereddüt eder ve kadınların da koruyucu olabileceğini söyler.Kadınlar da aynı ruh parçasına,aynı ilgi alanlarına,erdeme ve kişisel özelliklere sahiptir.Çocukların otorite içinde büyümesi,kadınların bu konuda görevli olması anlamına gelmemektedir.Kendi mesleklerinde yerlerini almakta serbesttirler.(erkekler gibi)Eğer savaşta kadınlar erkekler kadar güçlü değillerse,savaşın ön safhasında bulunmazlar ama savaşta bulunurlar.Çıplak atlerler konusunda kadınlar da aynı şekilde eğitim yaparlar ki bu erkekler için bile o zaman şok edici bir öneridir.

Son olarak Plato üretim programında doğan çocukların hepsinin zeki olamayacağını farkeder.Bu çocuklar seçkin filozof statüsüne ulaşamazlar ama bu sınıf içinde bu kısım azınlıktadır.

iii)YÖNETİCİ KADRO

Bu sınıf koruyucu sınıf içinden seçilen zeki kişilerin yıllarca süren zorlu eğitim sonucunda seçilmiş kişilerden oluşur.bu kişiler sadece insan değil artık birer tanrısal varlıktır.Platon bu tanrısal kişilerin asil soylular(aristokrat) sınıfından çıkacaklarını söyler.Burdan da Platon’un eşitsiz adalet anlayışı ortaya çıkmaktadır.

Platon’un devletinde 4 erdem vardır:1)bilgelik 2)yiğitlik 3)ölçülülük 4)adalet.Bilgelik yöneticilerin erdemidir.Yiğitlik koruyucuların,   ölçülülük hem koruyucuların hem de yöneticilerin erdemidir.Besleyiciler sınıfının ise kendine özgü bir erdemi yoktur.[23]

C)DEVLETTEKİ YÖNETİM ÇEŞİTLERİ

Platon devletin sonlarına doğru olması gereken ideal devletten olanlara doğru bir inceleme yapar.Yasaya inançla bağlı olan tek kişinin yönetimi olan monarşi 6 yönetim içinde en iyi olanıdır.Ama bu tekin yönetimi yasasız ise yani tiranlıksa,en kötüsüdür.Az sayıda kimsenin yasaya bağlı (toplum çıkarlarını gözetmek şartıyla)                                        

2. en iyi yönetimdir.Az sayıda kimsenin yasasız yönetimi olan oligarşi,kötülükte tiranlıktan sonra 2. gelir.Çokluğun yönetimi olan demokrasi en az etkili yönetimdir.Sınıf çıkarlarını değil de toplumun çıkarını kollayan yazılı demokrasi yasaya bağlı yönetimlerin en az iyi olanıdır.Yasasız demokrasi ise kötüler arasında en az etkili olanıdır.[24]

6]PLATON’UN DEVLETİ İLE MORE’UN ÜTOPYASININ KARŞILAŞTIRMASI

 

 

 

 

   Thomas More’un Utopia’sıyla Platon’un         Devlet’inin bir çok farklı yönleri vardır. Bunlardan  bazıları:

 

-  More’un Utopia’sında ailenin kutsal bir yeri vardır ve aile toplumun   temelidir.Herkes eşini seçip evlenmekte özgürdür ve bu yüzden aile bağları çok kuvvetlidir.Bu kuvvetli bağa yöneticiler de önem verir.Yöneticilerin aldatan eşe verdiği ceza köleliktir.Platon ‘da ise; aile bağları yok denecek kadar azdır.Kadınlar koruyucuların ortak malıdır ve yöneticiler kimin kiminle çiftleşeceğini önceden saptarlar.Bunun amacı mükemmel ırk yaratmak arzusudur.Bu özelliğe yakın tarihteki Nazi Almanyasında da rastlayabiliriz.

 

Thomas More mutluluğun gerçekleşebileceğine inanır.Bütün erdemlerin ve davranışların amacı keyiftir. Platonda da mutluluk esastır ama tüm toplumun mutluluğu bireylerin mutluluğundan daha önemlidir.

 

More demokrasiye inanır.Platon ise demokrasiyi devlet sınıflarının içinde en etkisiz olarak gösterir.Demokrasi hem en iyi hem de en kötü sınıf sıralamalarının sonunda gelir.

 

More için değer bakımından her insan eşittir.Onda Platon’da  olduğu gibi”metaller mitosu” yoktur.Devlette ise bu mitos kullanılarak insanlar arasında değer farklılığı yaratılır.

 

More’un Utopia’sında sınıf ayrımı yoktur. Ortak mülkiyet esastır.Platon ‘da ise  sınıf ayrımı çok belirgindir.Her sınıf kendine verilmiş işi yapmak zorundadır ve bu iş dışında başka işle ilgilenmesi yasaktır.Sınıfların bu ayrıma karşı çıkmamaları içinde “beyaz yalan” diye nitelendirilen “metaller mitosu” kullanılır.

 

Utopia’lılar savaşı hayvanca görürler ve savaşın sonunda kazanılan zaferi şerefsizlik sayarlar.Bu yüzden Utopia’lılar savaşa kendilerini karıştırmaz kiralık asker tutarlar.Platon’da ise  sırf iyi savaşçı ırk yaratmak  için kura’da hile yapılır ve iyi döllerin çiftleşmeleri sağlanır.

 

Utopia’da mezhep farklılığı olmasına rağmen bütün mezhepler birbirlerine saygı gösterirler ve bütün herkes ortak bir yaratıcının varlığına inanırlar.Bu tanrı onların dilinde “MİTHRA” dır. Platon’da ise tek tanrı yerine tanrılar vardır[25]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATON’UN ESERLERİ

-APOLOGY

-CHARMİDES,YADA TEMPERENCE

-CRATHYLUS

-CRITIAS

-CRITO

-EUTHYDEMUS

-EUTHYPHRO

-GORGIAS

-ION

-LACHES

-LAWS

-LYSIS,YADA FRIENDSHIP

-MENO

-PARMENIDES

-PHAEDO

-PHAEDRUS

-PHILEBUS

-POLITICUS,YADA STATESMAN

-PROTAGORAS

-THE REPUBLIC

-THE SEVENTH LETTER

-SOPHIST

-SYMPOSIUM

-THEAETETUS

-TIMAEUS[26][1] Düşüncenin bu ve bunun gibi mükemmel formları için bakınız:MILLER,MITCHELL H. PLATO’S PARMENIDES:THE CONVERSION OF THE SOUL.PRINCETON,NJ:PRINCETON UNIVERSTY PRESS.1986

[2] CICERO’S DE REPUBLICA

[3] ST AUGUSTINE’S CITY OF GOD

[4] THE UTOPIA OF THOMAS MORE

[5] SEBAHATTİN EYÜBOĞLU,M.ALİ CİMCOZ,PLATON(EFLATUN)DEVLET,TÜRKİYE İŞ BANKASI YAYINLARI,İSTANBUL19991.BASIM,S17-58

[6] SEBAHATTİN EYÜBOĞLU,M.ALİ CİMCOZ,A.G.E,S59-123

[7] SEBAHATTİN EYÜBOĞLU,M.ALİ CİMCOZ,A.G.E,S124-207

[8] SEBAHATTİN EYÜBOĞLU,M.ALİ CİMCOZ,A.G.E,S208-256

[9] SEBAHATTİN EYÜBOĞLU,M.ALİ CİMCOZ,A.G.E,S257-280

[10] www.altavista.com/philosophers\plato  THE REPUBLIC BY PLATO TRANSLATED BY BENJAMIN JOWETT 360 B.C

[11] www.altavista.com\philosophers\plato THE REPUBLIC BY PLATO TRANSLATED BY BENJAMIN JOWETT 360.B.C.

[12] HOBSON,PETER “IS IT TIME FOR ANOTHER LOOK AT PLATO?A CONTEMPORARY ASSESSMENT OF HIS EDUCATIONAL THEORY”JOURNAL OF THOUGHT(FALL-WINTER1993),77-86

[13] WATERFIELD,ROBIN.SYMPOSIUM.OXFORD:OXFORD UNIVERSTY PRESS,1994

[14] NEHAMAS,ALEXANDER.”PLATO AND THE MASS MEDIA”MONIST(APRIL1988),214-234.

[15] BRUMBAUGH,ROBERT.S”PLATO’S PHILOSOPHY OF EDUCATION:THE MONO EXPERIMENT AND THE REPUBLIC CURRICULUM.”EDUCATIONAL THEORY (SUMMER1970),207-228.

[16] ŞENEL,ALAEDDİN.”SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ:TARİHÖNCESİNDE İLKÇAĞDA ORTAÇAĞDA VE YENİÇAĞDA TOPLUM VE SİYASAL DÜŞÜNÜŞ”,BİLİM SANAT,ANKARA1996,S147-155

[17] BOUTROS,VICTOR.VICTOR-BOUTROS@BAYLOR.EDU SPELUNKING WITH SOCRATES:A STUDY OF SOCRATIC PEDAGOGOY İN PLATO’S REPUBLIC

[18] EYÜBOĞLU SABAHATTİN,CİMCOZ M.ALİ,A.G.E,S95-98

[19] ŞENEL,ALAEDDİN.A.G.E,S147-149

[20] PLATO.THE REPUBLIC OF PLATO.TRANS:ALAN BLOOM,2nd ed(ITHACA,NY:BASIC BOOKS,1968),372e

[21]BOUTROS VICTOR.BAYLOR UNIVERSTY VİCTOR-BOUTROS@BAYLOR.EDU

[23] ŞENEL,ALAEDDİN.A.G.E S149-150

[24] AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAKINIZ:ŞENEL,ALAEDDİN.A.G.E.S155-156

     WWW.YAHOO.COM/ PLATO AND HİS REPUBLIC

[25] MORE,THOMAS,”UTOPIA”

[26] WWW.ALTAVISTA.COM/PLATO’S BOOKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇALAR

 

BLOOM,ALLAN.THE REPUBLIC OF PLATO,2ed NEW YORK:BASIC BOOKS,1968

 

JAEGER,WERNER.PAIDEIA:THE IDEALS OF GREEK CULTURE,VOL.II:IN SEARCH OF DIVINE CENTRE OXFORD UNIVERSTYPRESS,1986

 

MILLER,MITCHELL H.PLATO’S PARMENIDES.THE CONVERSION OF THE SOUL.PRINCETON,NJ:PRINCETON UNIVERSTY PRESS,1986

 

WATERFIELD,ROBIN.SYMPOSIUM.OXFORD:OXFORD UNIVERSTY PRESS,1994

 

BRUMBAUGH,ROBERT.S.”PLATO’S PHILOSOPHY OF EDUCATION:THE MEMO EXPERIMENT AND THE REPUBLIC CURRICULUM.”1970

 

HOBSON,PETER.”IS IT TIME FOR ANOTHER LOOK AT PLATO?A CONTEMPORARY ASSESSMENT OF HIS EDUCATIONAL THEORY.”1993

 

HYLAND,DREW.”TAKING THE LONGER ROAD:THE IRONY OF PLATO’S REPUBLIC.” 1988

 

KIERAN,EGAN.”DEVELOPMENT OF EDUCATION.”JOURNAL OF PHILOSOPHY AND EDUCATION.1984

 

NEHAMAS,ALEXANDER.”PLATO AND THE MASS MEDIA”MONIST,1988

 

TAFT,RICHARD.”THE ROLE OF COMPULSION IN THE EDUCATION OF THE PHILOSOPHER-KING”AUSLEGUNG,1982

 

WWW.ALTAVISTA.COM\PLATO’S REPUBLIC

 

WWW.ALTAVISTA.COM\PLATO’S WORKS

 

WWW.YAHOO.COM\PHILOSOPHERS\PLAT

 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdyrylabilir SayfaYazdır

Yorumlar


Henüz Yorum Yazylmamy?

Yorum YazınKalynYtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    

Arama ARAMA