İSTATİSTİKLER

Sitemizde;26 kategori altında, toplam 721 Hayat hikayesi bulunmaktadır.

Sitemizdeki hayat hikayeleri toplam 2537325 defa okunmuş ve 1557 yorum yazılmıştır.

FARABİ

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 3417 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 16 Mayıs 2010 08:58:20

Farabi Türk İslam filozofudur. Batı kaynaklarında adı latince olarak Alphorabius şeklinde geçer. İlk öğrenimini doğduğu ilde, yüksek öğrenimini Bağdat ta yaptı. Devamı »

FACTORING VE FACTORING'İN HUKUKİ YAPISI

Kategori Kategori: Ekonomik | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2160 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 16 Mayıs 2010 08:52:01

Factoring, mal satan veya hizmet arzeden ticari işletmelerin yurt içine veya dışına yapacakları kredili satışlardan kaynaklanan kısa vadeli senede bağlı alacak haklarının, factor veya factoring şirketi adı verilen finansal kuruluşlar tarafından satın alınması temeline dayanan bir faaliyettir. Devamı »

EYYUBİ DEVLETİ

Kategori Kategori: Devletler-Kavimler | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2117 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 16 Mayıs 2010 08:45:52

Eyyübiler Suriye, el Cezire, Mısır ve Yemen de hüküm sürmüş bir hanedandır. Adını Salâhaddin Eyyubî nin babası Eyyub bin Şadi den alır. Eyyübîlerin asıl kurucusu Salahaddin Eyyubî'dir. Devamı »

Evliya Çelebi

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 3628 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 16 Mayıs 2010 08:41:14

Asil adi Dervis Mehmed Zillî olan Evliya Çelebi dir 1611 yilinda Istanbul Unkapani nda dogdu. Babasi Dervis Mehmed Zillî, sarayda kuyumcubasiydi. Devamı »

Prof.Dr. Mehmet Haberal

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2268 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 16 Mayıs 2010 04:56:37

1944 Riz 'nin Pazar ilçesi Subaşı Köyü nde doğdu.1967 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ni bitirdi. Devamı »

Eukleides

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2096 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Mayıs 2010 13:12:09

Yunanlı matematikçi , yorumcu Proklos a göre İ.Ö. III. yy. da İskenderiye de yaşadı . Yapıtlarının en önemlisi , klasik yunan geometrisinin çok geniş bir birleşimi olan Stoikheia dır Devamı »

Eugene Delacroix

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2567 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Mayıs 2010 13:03:30

26 Nisan 1798 Charenton Saint Maurice doğumlu olan Ferdinand-Victor Eugene Delacroix 13 Ağustos 1863te Paris’te ölmüştür. Devamı »

EUCLID

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2500 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Mayıs 2010 12:58:31

İlk çağın en önemli matematikçilerinden Euclid Mtematikle ilgili Elemanlar bilimsel incelemesiyle tanınır. Kalıcı olan Elemanlar çalışması Euclid’i Matematiğin gelmiş geçmiş en önemli öğreticisi yapmıştır. Devamı »

ESKİ TÜRKLERDE BİLİM VE DİN

Kategori Kategori: Dini | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 2736 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Mayıs 2010 12:51:41

Birçok tarih kitaplarında eski Türkler in şaman Dini ne sahip oldukları söylenir.Aslında türkler İn kendilerine ait bir dinleri vardı Devamı »

ESKİ MISIR İNANÇLARINDA OSİRİS KÜLTÜRÜ

Kategori Kategori: Tarihi olgular | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 2161 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Mayıs 2010 12:48:23

Mısır , tarihinin ilk dönemlerinde farklı kabilelerden , daha sonra da farklı nomoslardan oluştuğu için , Mısır panteonu çok sayıda tanrı ile doludur. Devamı »

Erzurum

Kategori Kategori: Şehirler-köyler | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 2639 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Nisan 2010 12:33:43

Tarihte, kılıçla, kalkanla alınamayacak gibi görünen Erzurum Kalesi ilginç bir kale kuşatması ve esir mübadelesiyle ele geçirilir. Devamı »

Erol Batırbek

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2079 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Nisan 2010 12:21:38

1955 yılında Konya nın Başhüyük kasabasında doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini Konya da tamamladı. 1979 yılında Ankara Gazi Eğt. Enst. Resim Bölümü nden mezun oldu. 1980 yılında Ankara’da bir yıl süre ile orta öğretimde görev yaptı. Devamı »

ERMENİ TARİHİ

Kategori Kategori: Tarihi olgular | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2007 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Nisan 2010 12:18:18

Bir görüşe göre, Ermenilerin ilk olarak Mezopotamya ve Suriye nin bir kısmında varlıkları tespit edilmiştir. Ermeni kelimesinin aslı, dağlık mıntıkada oturanlar anlamında Armeni kelimesinden gelmektedir Devamı »

ERMENİ SORUNU

Kategori Kategori: Tarihi olaylar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1807 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Nisan 2010 12:11:23

Osmanlı İmparatorluğu nun çöküntü dönemine girmesini takiben Rusya, İngiltere, Fransa ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu nun teşvikiyle, imparatorluğu oluşturan milletler birbiri ardına bağımsızlık mücadelesine girişmişler ve bunda başarı sağlamışlardır. Devamı »

ERİK H. ERİKSON

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 6773 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Nisan 2010 12:04:14

1902-1994 yılları arasında yaşamış Alman asıllı ABD li psikanalist. Toplumsal psikoloji, bireysel kimlik ve psikoloji ile tarih, siyaset bilim ve kültür arasındaki karşılıklı etkileşimi konu alan çalışmalarıyla uzmanların ruhsal ve toplumsal sorunlara yaklaşımını etkilemiş, geniş halk kitlelerinin konuya ilgi duymalarını sağlamıştır Devamı »

ERİCH FROMM

Kategori Kategori: Bilim dalları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2415 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Nisan 2010 11:54:48

Fromm un kuramı temellerini Freud un görüşlerinden alır.Buna karşın Fromm;Horney,Sullivan gibi bilim adamlarıyla birlikte sosyolojik ekole dahildir.Bu ekolde Freud un aksine toplumun insan kişiliğini şekillendirdiğine inanılır. Devamı »

ERGONOMİNİN TARİHÇESİ

Kategori Kategori: Genel | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 4495 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Nisan 2010 11:45:37

Ergonomi tarihinde genellikle öncellikle F.W.Taylor dan söz edilir. Taylor 18. Yüzyılın ikinci yarısında iş düzeni anlayışını geliştirmiş, Devamı »

Enver Paşa

Kategori Kategori: Tarihi kişiler | Yorumlar 2 Yorum | Okunma 2836 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Nisan 2010 11:37:45

Enver Paşa, 23 Ekim 1881 de İstanbul da Ahmet Bey (Hacı Ahmet Paşa) ve Ayşe Hanım ın çocukları olarak doğmuştur. Devamı »

ENFLASYON

Kategori Kategori: Ekonomik | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1807 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 18 Nisan 2010 11:30:22

Çağımızın ekonomideki vebası sayılan enflasyon nedir? Bu hastalıktan korunabilme, yakalanıldığı taktirde tedavisi var mıdır? Devamı »

Endüstri Devriminin Türkiye ye Yankıları

Kategori Kategori: Tarihi olaylar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1728 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Nisan 2010 10:52:00

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere de ortaya çıkan ve kabaca tarıma ve zanaate dayalı bir sistemden sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu bir ekonomiye geçiş süreci olarak tanımlanabilen endüstri devrimi, zamanla tüm Avrupa ve Amerika kıtasına yayılmıştı. Devamı »

ENDÜSTRİ DEVRİMİ

Kategori Kategori: Tarihi olaylar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1622 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Nisan 2010 10:50:57

Endüstri Devrimi ile, yani İngiltere ile başlayalım. İlk bakışta bu, kaprisli bir hareket noktası gibi görünmektedir, Devamı »

Endemik

Kategori Kategori: İcatlar-buluşlar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1716 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Nisan 2010 10:46:44

Botanik biliminde endemik, genel olarak alanları belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender ve çok ender bulunan türlere denir Devamı »

Elektron

Kategori Kategori: İcatlar-buluşlar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 3473 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Nisan 2010 10:45:00

Elektron un Keşfi
1894 Herman Helmholtz un 1881 yılında varsaydığı elektrik atomu na George Johnstone Stoney elektron adını verdi. Devamı »

El-Harezmi

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2826 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Nisan 2010 10:42:33

Cebir Biliminin Kurucusu
El Harezmi
(770-840) Devamı »

EKSPRESYONİZMİN

Kategori Kategori: Bilim dalları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2557 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Nisan 2010 10:39:35

Yazarların çoğu bu terimin Almanya ya Wilhelm Worringer aracılığıyla girdiğini ve onun tarafından 1911 de ilk kez kullanıldığını ileri sürmektedir. Buna karşılık başkaları, bu onuru Paul Cassirer e vermektedir. Devamı »

EINSTEIN

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 3124 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Nisan 2010 10:36:16

Albert Einstein yüzyılımızın önemli isimlerinden birisi hiç şüphesiz. Onu, ilk defa Galile tarafından dile getirilen fakat kendisinin Devamı »

Ege Adalarında

Kategori Kategori: Tarihi olaylar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2414 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 11 Nisan 2010 10:33:46

1. GİRİŞ
2. Ege Adalarında Türk Egemenliği Dönemi
3. Yunanistan’ın Kurulması ve Adalar
4. Trablusgarb Harbi ve Ege Adalarının İşgale Uğraması
5. Balkan Harbi ve Yunanistan’ın Ege Adaları’ndan Bazılarını İşgal Etmesi
6. Süfera Konferansı ve Adalar
7. I. Dünya Savaşı ve Adalar
8. Sevr Antlaşması ve Adalar
9. Lozan Barış Antlaşması ve Adalar
10. II. Dünya Savaşı’nda Adalar
11. SONUÇ Devamı »

ECE AYHAN (1931 - )

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2262 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 08 Nisan 2010 12:09:45

Tam adi Ece Ayhan Çaglar olan sair Datça, Mugla da dogdu (1931). Istanbul Atatürk Lisesi ni, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdi (1959). Devamı »

1.DÜNYA SAVAŞININ SONUÇLARI

Kategori Kategori: Tarihi olaylar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1662 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:35:41

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına girdikten sonra, İtilaf Devletleri yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı İmparatorluğunu aralarında paylaştılar. Devamı »

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

Kategori Kategori: Tarihi olaylar | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 4708 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:32:34

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kutlarız. Dünyada bütün milletler kendi çocuklarının iyi yetişmesi için gayret ederler. Devamı »

DÖRT HALİFE DEVRİ

Kategori Kategori: Dini | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 5118 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:30:31

Hz.Muhammed ölmeden önce yerine kimin geçeceğini söylememişti. Onun ölümüyle Müslümanlar şaşırdılar Devamı »

İSRAİL”İN1985 STABİLİZASYON PROGRAMI YADA PARA TEORİSİNİN BASİT GERÇEKLERİ

Kategori Kategori: Devletler-Kavimler | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1819 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:28:36

İsrail”İn1985 Stabilizasyon Programı Yada Para Teorisinin Basit Gerçekleri Devamı »

DİYABET

Kategori Kategori: Genel | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2216 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:19:33

Diyabet, kan şekerinin sürekli yüksek olması ile kendini gösteren bir metabolizma bozukluğudur. Şekerli diyabet en sık görülen metabolizma hastalıklarından biridir. Devamı »

ERNEST RUTHERFORD(1871-1927)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 4016 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:16:28

30 Ağustos 1871 yılında Nelson,Yeni Zelandada doğdu. Devamı »

SİR JOSEPH JOHN THOMPSON

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2052 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:15:23

İngiliz fizikçi 18 Aralık 1856 yılında Manchester yakınlarında bulunan Chestham Hill de doğdu.
Cambridge de Trinity College de öğrenim gördü; ünlü Cavendish laboratuvarında deneysel fizik profesörü oldu. Devamı »

ALBERT EİNSTEİN(1879-1955)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 6 Yorum | Okunma 3064 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:13:55

Albert Einstein izafiyet teorisi ile anılır. Almanya da Ulm de doğan Einsten okul günlerinde hiçte parlak bir öğrenci değildi. Devamı »

WİLHELM RÖNTGEN

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 3026 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:12:32

Alman fizikçi nin X ışınlarını buluşu,tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerinde devrim yarattı. Ayrıca,X ışınları bilim ve endüstri alanında son derece önemli bir çözümsel araç olmuştur. Devamı »

LEO HENDRİK BAEKELAND(1863-1944)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 3137 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:10:58

Sentetik bir plastik türü olan bakalit , ısı karşısında sertliğini koruyan ilk plastiktir ve günümüz plastik teknolojisinin temelini oluşturu Devamı »

HENRİ GWYN-JEFFREYS MOSELEY(1887-1915)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2740 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:09:17

İngiliz fizikçi 1887 yılında Weymouth’da doğdu.1910 yılında Manchester üniversitesin da okutman oldu. Devamı »

WERNER KARL HEİSENBERG(1901-1976)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2028 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:06:38

1901 yılında Almanya’nın Würzburg kasabasında doğdu. Devamı »

ERWİN SCHÖDİNGER(1887-1961)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1955 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:05:16

1887 yılında Avusturya’nın Viyana şehrinde doğdu. Devamı »

ANTOİNE HENRİ BECQUEREL(1852-1908)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 24 Yorum | Okunma 7651 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:03:32

Fransız fizikçi 1852 yılında Fransa’nın Paris şehrinde doğmuştur. Devamı »

NİELS HENRİK DAVİD BOHR

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2009 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:02:09

Danimarkalı fizikçi 1885 Galatasaray ın da UEFA kupasını kazandığı şehir olan Kopenhag ta doğdu. Cambridge ve Manchester de öğrenim gördü. Devamı »

SİR JAMES CHADWİCK(1891-1974)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 1 Yorum | Okunma 5142 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 11:00:31

İngiliz fizikçi 1891 yılında Manchester da doğdu. Manchester üniversitesinde ve Almanya da öğrenim gördü. Devamı »

MARİE CURİE(1867-1934)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 16 Yorum | Okunma 7140 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 10:59:11

Polonya doğumlu kimyacı,büyük yürekliliği ve azmiyle tanınan bir kadındı. Kocasıyla birlikte bilim tarihinin en ünlü karı kocası olmuştur. Devamı »

SİR WİLLİAM HENRY PERKİN (1838-1907)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2737 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 10:57:45

William Perkin 1838 yılında İngiltere de doğdu.

William Perkin,1853 yılında,17 yaşında iken Kraliyet Kimya Koleji öğrencileri arasına katıldı. Hocası olan Hofmann onu labaratuvar asistanı yaptı. Devamı »

DİMİTRİ İVANOVİÇ MENDELEYEV(1834-1907)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 4036 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 10:56:12

Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev,kimyasal elementler arasında atom ağırlıklarına dayalı olan temel bir bağıntı bulunduğunu keşfetmiştir. Devamı »

Dimitri İvanoviç Mendeleev (1834-1907)

Kategori Kategori: Bilim adamları | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2143 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 10:54:13

On yedi kardeşin en küçüğü olan Mendeleev,Sibiryanın Tobolska şehrinde doğmuştur (1834). Babası bir lise müdürü, büyük babası ise Sibirya nın ilk gazetesinin yayımcısı idi. Devamı »

DEVLET DEMİRYOLLARI

Kategori Kategori: Genel | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 1969 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 10:51:37

Türkiye de ilk demiryolu 1856 tarihinde bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla, İzmir - Aydın arasında inşa edilmiş, 130 km uzunluğundaki bu hattın yapımı 1866 da tamamlanabilmiştir. Devamı »

Desiderius Erasmus

Kategori Kategori: Sanatçılar | Yorumlar 0 Yorum | Okunma 2197 Okunma | Yazar Yazan: ballikas | 07 Nisan 2010 10:49:23

Desiderius Erasmus

(1466-1536) Devamı »

15 Sayfada 721 haber kayytly.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Arama ARAMA